Sindicatul Național

al Lucrătorilor de Penitenciare

Acord colectiv privind raporturile de serviciu - 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 37 din Legea nr. 293/2004, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu statutspecial din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se încheie prezentul Acord privind raporturile de serviciu, între următoarele părţi:

 1. Ministerul Justiţiei – reprezentat de ministrul justiţiei;
 2. Administraţia Naţională a Penitenciarelor – reprezentată de directorul general;
 3. Organizaţiile sindicale reprezentative la nivelul sistemului administraţiei penitenciare:
  • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică PUBLISIND reprezentată de preşedintele organizaţiei;
  • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor reprezentată prin preşedintele organizaţiei;

denumite în continuare organizaţiile sindicale semnatare.

CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea acordului privind raporturile de serviciu şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

(1^1) Prin angajator se înţelege Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, după caz.

(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a drepturilor de natură sindicală, conform reglementărilor legale în vigoare.

Contractul colectiv de muncă al personalului contractual la nivelul grupului de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare pentru anii 2010 - 2011

 • Titlu: Contractul colectiv de muncă al personalului contractual la nivelul grupului de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare pentru anii 2010 - 2011, încheiat conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii sindicatelor nr. 54/2003, înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 388/08 din data de 1.09.2010
 • Numar de înregistrare: CONTRACT MUNCĂ Nr. 388/08 din 1 septembrie 2010
 • Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 10 din 4 octombrie 2010

CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Părţile contractante între care se încheie prezentul contract colectiv de muncă, denumit în continuare CCM, sunt:

 1. Ministerul Justiţiei - reprezentat de ministrul justiţiei;
 2. Administraţia Naţională a Penitenciarelor - reprezentată de directorul general;
 3. personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare reprezentat prin:
 • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică PUBLISIND reprezentată de preşedintele organizaţiei,
 • Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor reprezentată prin preşedintele organizaţiei,

denumite în continuare organizaţiile sindicale semnatare.

(2) Părţile recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă.

Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar

Acte aditionale:


In temeiul dispozitiilor art. 35 alin. 2 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare se incheie prezentul Acord privind raporturile de serviciu, unic la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru structurile unde se aplica Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare, intre urmatoarele parti:

 • Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu sediile in Str. Apollodor, nr. 17, sector 5 si respectiv in Str. Maria Ghiculeasa nr.47 sect.2, care-si desfasoara activitatea potrivit legislatiei si actelor normative interne in vigoare, denumite in contract angajator.
 • Federatia Sindicatelor din Administratia Publica PUBLISIND
 • Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Google Translate

Cauta in site

 • Ștefan Teoroc 21.10.2017 23:17
  MAI are alta viziune / interpretarea noastra nu a fost accepata / ramane ...

  Read more...

   
 • bogdan 21.10.2017 14:05
  (editat)tudorel e cu (editat),oare noi acesti lucratori pe plantatia ...

  Read more...

   
 • Aida Ciobanu 21.10.2017 12:04
  Pentru IT Nu ai inteles ca nu informaticienil or le reprosez ceva. Modul ...

  Read more...

   
 • vasea 21.10.2017 11:29
  De indexarea de 5.25 la pensie ce se mai aude ptr.Dl Teoroc Va rog ...

  Read more...

   
 • Any de la audit 21.10.2017 11:07
  Si de ce sa nu scrie Aida articole?! “In loc sa scrie, mai bine sa...” ...

  Read more...

Google AdS