www.snlp.ro Web analytics

Sindicatul Național

al Lucrătorilor de Penitenciare

SNLP: sa terminam cu cele 407 de balbaieli!

750px-NY-407.svgDespre „dosarul 407” deja ati auzit cu totii. Nu mai este doar o decizie ci un caz. Probabil decizia cu cel mai mare si rapid grad de notorietate din ultimii ani. Nu stim daca i-a luat prim-planul anterioarei 307 prin care se igorau fractiunile de zile si se eliminau din calcul „orele afectate alarmelor, perchezitiilor, s.a.” (exact, „si altele”!), dar in mod cert se bate pentru titlu.

In elaborarea deciziei si adreselor de precizare s-au implicat si sindicatele. Cat au putut. Am plecat de la nimic. S-a obtinut o recunoastere a dreptului de catre MJ si incet, incet am inceput sa ne lovim de oprelisti. Retinerile exprimate in interpretari de o parte dintre reprezentantii ANP au generat necesitatea de a elabora norme pentru a acorda un drept trunchiat sau golit partial de continut. Prin urmare normele au devenit complicate si greu de aplicat. Ne-am dorit cu orice pret sa mentinem acest drept si am incercat sa-l conservam chiar daca intr-o prima reglementare insuficient de clara.

Pentru a va face o parere la ce nivel am ajuns cu calculele si analizele, pot spune ca in ultimele sedinte SNLP a prezentat un material de cateva pagini plin cu calcule diferite pe pontaje, tipuri de programe si de sectoare, care a fost folosit ca baza a discutiilor pentru a ajunge la decizia ca... este nevoie de ceva nou. Nu cred ca pot sa-mi amintesc numarul tuturor sedintelor pe acest subiect dar sunt multe ore de dezbateri furtunoase. Nu trebuie sa ne jenam de ezitari intr-un domeniu in care nu avem surse de inspiratie decat prin sectorul privat unde se negociaza colectiv, la alt nivel, drepturi salariale si se acorda sporuri, iar modelele sunt inaplicabile la noi. Nu trebuie sa omitem nici punctele scrise de vedere primite de la ministerele muncii si justitiei anterior, in care problema era tratata total in defavoarea celor care lucreaza in schimburi.

Pe scurt, SNLP propune emiterea unei noi decizii integrate care sa revizuiasca scurt si concis tot cadrul normativ la nivel de legislatie tertiara. Pentru aceasta, impreuna cu un reprezentant DCEAN-ANP, in cursul zilei de astazi au fost stabilite principii si termeni si s-a trecut la elaborarea unui proiect pe care vi-l prezentam cu mentiunea ca nu a fost inca studiat atent de factorii de decizie din ANP, urmand sa aflam daca exista sanse pentru asumarea acestei variante. Opinia SNLP este ca cea pe care v-o prezentam in cele ce urmeaza, este singura versiune acceptabila si reflecta propunerile pe care sindicatele le faceau inca de la primele negocieri colective din sistemul penitenciar in urma cu 4 ani. Practic, am ars mai multe etape de reglementare ambigua pentru a ajunge din nou in punctul din care am pornit dar cu argumente mult mai ferme.

Mesaj de inaintare a materialului catre ANP:

Am constatat existenta unui set de decizii si adrese care includ prevederi contradictorii si ambiguitati. Am luat de asemenea act de modificarea prevederilor legale (L 284) care permit aplicarea integrala a legislatiei muncii  in sistemul penitenciar, derogand de la rigiditatea prevederilor in materie, din statutul special. Au fost preluate din actele adm-tive existente doar acele prevederi considerate utile. Am inclus prevederi despre sporuri chiar daca acestea sunt suspendate prin prevederi legale tranzitorii (au fost mentionate si acestea).

Am stabilit necesitatea separarii celor 3 tipuri de munca si a reglementarii inclusiv a repausului saptamanal, fara obligativitatea schimbarii programului de munca existent. A fost stabilit ca principiu esential faptul ca tipurile diferite de munca impun tipuri de compensari distincte care nu se exclud reciproc! Au fost efectuate calcule pentru a evidentia inexistenta supracompensarii in diferite situatii.

Am clarificat aspectele legate de calcul si am decis sa enuntam principii clare fara formule complexe dar interpretabile. Au fost definiti din start termenii si acronimele. Au fost introdusi 2 termeni noi (Trs si sporuri de prezenta). Compensarile se includ in Fta si se platesc: cu sporuri de prezenta (Tsl) fara sporuri de prezenta (Tsl, Trs). Compensarile au primit denumiri armonizate cu cele ale timpului de munca (Ts-Cs / Tsl-Csl / Trs-Crs). Totul este perfectibil. Ceea ce pare poate prea complex poate fi de natura a usura pontarea.

Din deciziile si adresele in vigoare au fost eliminate formulele si exemplele (poate nereale sau subiective), urmand o convocare urgenta a pontatorilor si persoanelor cu atributii de planificare, pentru elaborarea unei machete unice de pontaj, in concordanta cu principiile enuntate in decizie. A fost redefinit Fta, flexibilizand (fara limitare la 8 ore) pontarea invoirilor si a compensarilor ca elemente incluse in Fta.

Rezultatele activitatii de stabilire a principiilor si elaborare a textului se regasesc in proiectul de mai jos (si atasat), care reprezinta o propunere de decizie clara, integrata, ce urmareste reglementarea regimului tuturor celor 3 tipuri de munca, implicit a compensarii si pontarii.

Este nevoie de asumarea acestei decizii, pentru a pune punct ambiguitatilor din domeniul pontarii/compensarii muncii si pentru a se obtine acea reparatie morala asteptata de 8 ani de catre lucratorii din operativ. Decizia se va lovi inevitabil si de pozitii contrare, asa cum reiese din ultimele intalniri, dar SNLP mizeaza si insista pe adoptare, in forma aceasta, intrucat solutiile surogat si-au demonstrat ineficienta exacerband tensiunile din teritoriu.

Proiect

Proiect

 

Decizia directorului general al administrației naționale a penitenciarelor

 privind regimul muncii suplimentare efectuate de către personalul din sistemul administrației penitenciare,

al muncii prestate în zilele de repaus săptămânal,

de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

 

 

Cadrul legal:

L. 293/2004, L. 284/2010 (compensare exclusiv cu timp liber), L. 53/2003 (cele 3 drepturi distincte) / Se detaliaza.

Capitolul I

Termeni și principii

Art. 1

În înţelesul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ttml = total timp de muncă lucrat conform prezenţei din pontaj (exclusiv compensare Ts, Tsl și/sau Trs)

Ts = muncă suplimentară

Tsl = muncă în zile de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

Trs = muncă în zile de repaus săptămânal

Cs = compensare Ts

Csl = compensare Tsl

Crs = compensare Trs

Fti = fondul de timp individual

Ftl = fondul de timp al lunii stabilit ca număr de zile lucrătoare din lună x 8 ore

Fta = fondul de timp corespunzător zilelor absente de la serviciu (concedii de odihnă, concedii medicale, concedii de studii și cursuri stabilite ca număr de zile lucrătoare de absenţă x 8 ore, precum și orele efective de compensare Ts, Tsl și/sau Trs și învoire cu plată).

Sporuri de prezență = drepturi care se acordă numai pe perioada prezenței efective în locurile de muncă prevăzute cu anumite sporuri (radiație electromagnetică, etc).

Art. 2

(1)   Munca suplimentară efectuată de către personalul din sistemul administrației penitenciare, munca prestată în zilele de repaus săptămânal, precum și munca prestată în zile de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, reprezintă situații care generează modalități diferite de compensare, natura drepturilor pentru fiecare dintre aceste tipuri de compensare fiind distinct reglementată de legislatia aplicabilă.

(2)   Evidența tipurilor de muncă enumerate în alin. (1) se va realiza distinct în pontaj, în vederea stabilirii modalităților de compensare, care nu se exclud reciproc în cazurile în care se constată existența simultană a condițiilor specifice fiecărui tip de muncă.

(3)   În cazurile în care se constată existența simultană a condițiilor specifice fiecărui tip de muncă, sporurile de prezență vor fi acordate numai la compensarea Ts, dacă acest lucru nu s-a realizat în luna în care a fost prestată munca.

(4)   În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentei decizii, va fi realizată o machetă de pontaj care se va utiliza în toate unitățile penitenciare, urmând instruiri periodice ale salariaților cu atribuții și responsabilități în domeniile planificării și pontării muncii.

Capitolul II

Regimul muncii suplimentare

Art. 3

(1)   Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă este considerată muncă suplimentară.

(2)   Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

(3)   Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, având dreptul la compensarea muncii suplimentare, potrivit legii.

Art. 4

(1)   Munca suplimentară poate fi prestată numai dacă efectuarea ei a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se putea depăşi 180 de ore anual.

(2)   În cazuri excepţionale, se poate aproba efectuarea muncii suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(3)   La nivelul fiecărei unităţi, şefii de structuri propun motivat cazurile de excepţie care conduc la efectuarea de muncă suplimentară peste baremul de 180 de ore anual, care se aprobă de ordonatorul de credite.

(4)   Nu se consideră muncă suplimentară timpul destinat pentru efectuarea următoarelor activităţi ce fac parte din atribuţiile personalului din sistemul administraţiei penitenciare: situaţiile de catastrofe, calamităţi, exerciţiile de alarmare, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadări, părăsiri ale locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare.

Art. 5

(1)   Munca suplimentară (Ts) se compensează (Cs) prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2)   Compensarea acordată în condițiile prevăzute la alin. (1) se include în Fta și reprezintă timp liber plătit potrivit condițiilor în care a fost prestată munca suplimentară (inclusiv sporuri de prezență).

(3)   În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

(4)   Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (3), se stabileşte prin negociere, în cadrul acordului/contractului colectiv de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Capitolul III

Regimul muncii prestate în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează

Art. 6

(1)   Zilele de sărbătoare legală sunt cele stabilite în Legea nr. 53/2003 republicată.

(2)   În sistemul administrației penitenciare, ziua de 29 iunie a fost stabilită prin negociere colectivă, ca zi liberă plătită, regimul acestei zile fiind identic cu cel al zilelor prevăzute la alin. (1).

Art. 7

(1)   Personalul care lucrează în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează (Tsl), beneficiază de compensarea (Csl) cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

(2)   Compensarea acordată în condițiile prevăzute la alin. (1) se include în Fta și reprezintă timp liber plătit (exclusiv sporuri de prezență).

(3)   În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Capitolul IV

Regimul muncii prestate în zilele de repaus săptămânal

Art. 8

(1)   Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

(2)   Pentru personalul care își desfășoară activitatea în schimburi, repausul săptămânal se acorda în primul interval de 48 de ore consecutive din săptămână, interval în care salariatul nu este planificat în serviciu.

(3)   În situaţia prevăzută la alin. (2) funcționarii publici cu statut special vor beneficia de un spor la salariu conform prevederilor art. 45, alin (4), lit. b din Legea nr. 293/2004 republicata.

(4)   Având în vedere faptul că, în sistemul penitenciar, schimburile operative sunt planificate in serviciu în două tipuri de programe de lucru, stabilirea repausului săptămânal prin regulament intern se realizeaza astfel:

a) pentru programul 12/24-12/48: repausul săptămânal se acorda în primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu) din cursul săptămânii respective;

b) pentru programul 12/24(4 ture)-48: repausul se acorda in primul interval de 48 de ore consecutive (timp în care salariatul nu este planificat în serviciu), imediat ulterior încheierii celei de a 4-a ture de serviciu din săptămâna respectivă.

(5)   Munca prestată in perioada de repaus săptămânal se compensează (Crs) cu timp liber în condițiile legislației aplicabile.

(6)   Șefii de structuri vor lua măsuri în vederea evitării stabilirii unor sarcini personalului din schimburile operative, în perioada de repaus săptămânal.

Capitolul V

Dispozitii finale

Art. 9

În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Art. 10

În cazul categoriilor de personal pentru care, durata programului normal de muncă sau diferitele tipuri de muncă sunt stabilite prin dispoziţii legale specifice, se aplică aceste dispoziţii, evidenţierea muncii efectuându-se potrivit acestor reglementări.

Art. 11

(1)   Şefii de structuri desemnează persoana cu atribuţii de întocmire a fişelor individuale de evidenţă a tipurilor de muncă reglementate în prezenta decizie.

(2)   Fişele individuale de evidenţă se păstrează şi se arhivează de către direcţia/serviciul/compartimentul emitent.

Art. 12

(1)   La nivelul fiecărei unităţi, până la data de 31 ianuarie, se elaborează „Raportul privind tipurile de muncă reglementate în prezenta decizie, efectuată la nivelul unităţii”, pentru anul precedent.

(2)   Raportul include date statistice privind munca efectiv prestată şi munca compensată cu ore libere.

(3)   Raportul împreună cu eventualele recomandări cu privire la îmbunătăţirea activităţii printr-un management eficient al timpului/resurselor umane la nivelul unităţii,  se trimite Direcţiei Managementul Resurselor Umane până la data de 15 februarie.

(4)   Direcţia Managementul Resurselor Umane împreună cu Direcţia Economico–Administrativă şi Direcţia Inspecţie Penitenciară, întocmesc un raport final pe baza analizei rapoartelor înaintate de unităţi, în funcţie de care se fac propuneri privind suplimentarea statului de funcţii şi încadrarea posturilor vacante după redistribuirea personalului între sectoarele de activitate.

Art. 13

Înscrierea de date neconforme cu realitatea referitoare la prezenţa la programul de lucru/serviciu poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală.

Art. 14

Cu prilejul inspecţiei generale sau controlului tematic se verifică aplicarea prezentei decizii în unităţile penitenciare.

Art. 15

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Art. 16

La data intrării în vigoare a prezentei decizii orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 17

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate răspund de punerea în aplicare a prezentei decizii.


 

 

Acest articol a fost arhivat. Din acest motiv, nu puteți posta comentarii noi.

Comentarii

0 #142 RADU HILOHE 28-06-2012 07:53
Chiar daca nu are legatura cu tema supusa dezbaterii,tin sa urez tuturor,sanatat e,bucurie,puter e de munca si speranta ca intr-o buna zi,sistemul penitenciar rominesc,va deveni o componenta a sigurantei nationale,fara de care statul de drept nu poate functiona.
La multi ani tuturor, cu ocazia zilei de 29.06.2012,chia r daca vor fi voci care vor comenta negativ spusele mele.
Dar si negativismul,po ate deveni in timp,constructi v si util muncii noastre.
0 #141 RADU HILOHE 27-06-2012 05:54
Stim prea bine cu totii,ca suntem utili cit putem munci,cind am picat nu se mai uita nimeni la tine ca la un...............................................................
In opinia mea,trebuie sa facem front comun,chiar daca nu facem parte din aceiasi formatiune.
Ura care a pus stapinire pe cele doua sindicate,le prinde bine unora, care ne manipuleaza mult mai usor.
Din cite cunosc cei doi presedinti s-au ajutat intre ei,dar acum nu mai inteleg de ce atita ura intre ei.
Poate gresesc eu si nu este asa,aspect ptr. care sunt nevoit sa fac apel la scuzele de rigoare care se impun in astfel de situatii.
0 #140 RADU HILOHE 27-06-2012 05:27
Nu sunt convins de faptul ca decizia 407 va putea fi pusa in aplicare,datori ta lipsei de personal.
Oricum nu se pot recupera orele suplimentare la momentul actual,dar sa mai punem in aplicare si decizia 407.
Sa nu se inteleaga ca nu sunt de acord cu ea,ba dimpotriva,dar au loc dezbateri pe tema postata pe site,care parca nu se mai termina,oricum nu va putea pusa in aplicare la momentul actual.
P.S.
Am rugamintea,ca si colegii de la fsanp sa se axeze pe aceleasi dezbateri,doar mincam aceasi pita,sa lasam atacurile la persoana care nu duc la nimic bun in aceste zile.
Cunosc multi lideri de sindicat de la la fsanp,oameni cu coloana vertebrala{UMBR A} cred ca a lucrat cu mine in perioada in care purta tinuta kaki
0 #139 Alexandru 26-06-2012 18:10
Si o rugaminte! hai sa lasam art 8 cu 2 zile consecutive cum e in CM. daca ii facem sa recunoasca repausul alternativ ca fiind reprezentat de ziua neplanificata in serviciu,alta decat ziua in care iese dimineata din serviciu. e mai mult de castigat in forma asta. este bine definit tocmai de insusi programul de lucru, oamenii au mai multe sanse sa li se recunoasca ziua muncita in astfel de zile pt ca au ,,norocul,, sa fie chemati mai des in astfel de zile la munca! parerea mea! si modelul de pontaj sa fie cel cu timpul de lucru desfasurat pe ore si zile, pt ca altfel se ”aseaza” la acordarea drepturilor de CO, CS, asemenea celui de 8 ore.
0 #138 Alexandru 26-06-2012 17:57
am luat-o la vale nea Stefane! mic dejun- sar peste el, dar pranz= csl,cs, crs, cina=tsl,trs, ftl! la munca ma iau astia de bun, nu le iese csr,csl si cs, sunt derutati si ei. Acum si matale, 3 compensari la una bucata zi muncita, in timp ce acum vreo cateva luni nu reuseam sa te conving ca ele se acorda dar nu in functie de marimea Ts fata de Tsl, ca formula de calcul a d407 e aiurea! si acum ma intrebi si te intrebi daca nu cumva am luat-o la vale!? am luat-o ,nea Stefane! iar daca se aproba decizia, zau plec inapoi in paza, nu pentru castig ci pentru a ma linisti un pic, pt ca prea le-am amestecat in ultimul timp! si arhiva si documente si sporuri si....am devenit roboprison!
0 #137 Ștefan Teoroc 25-06-2012 22:38
Cam asta este sensul. Asta insemna 3 tipuri distincte de munca cu 3 tipuri de compensare care nu se exclud reciproc. Alexandre, tocmai tu?
0 #136 Alexandru 25-06-2012 21:58
si va sta 12 ore Csl +12 Crs = 24 ore = 2 ture? ca deja e ceata si la mine!? daca apare dubla compensare pt aceiasi zi, sarbatoare si repaus saptamanal, cam incep sa ma indoiesc de obtinerea unui rezultat pozitiv de la MJ-isti! dar sa dea Domnul sa fie asa, ca sunt meritate ,muncite si rasmuncite orele acestea!
0 #135 Ștefan Teoroc 25-06-2012 21:31
Pentru AAA
Probabil vrei sa aflii ce se intampla in situatia in care salariatul lucreaza pe 29 dar nu depaseste norma, lucru perfect realizabil pe ture, daca exista rezerve suficiente.

Daca nici raportandu-se la norma diminuata, salariatul nu depaseste cele 152 de ore, nu va avea de compensat ore suplimentare dar daca a lucrat pe 29, va avea de compensat Tsl.

Daca ziua de 29 se suprapune cu una dintre cele 2 zile consecutive de repaus saptamanal stabilit conform deciziei, atunci salariatul va avea de compensat si Trs.
0 #134 Xmann 25-06-2012 21:03
Domnule presedinte,prob abil sunt mai greu de cap (nu putini cred asta si cei cu "cojones" chiar mi-o spun :lol: ) si nu asimilez informatia,dar totusi ... Exista sau nu o diferenta intre cei care muncesc efectiv in data de 29.06 si cei "invitati la bairam" de catre directorul unitatii ??
Va rog sa ma scoateti din...ceatza... ..Multumesc anticipat :lol:
0 #133 AAA 25-06-2012 20:11
"...daca lucreaza in 29 iunie se presupune ca lucreaza peste norma...", DAR daca cu orele realizate in aceasta zi respectivul salariat ajunge la "norma" de 152 ore valabila pentru toti ceilalti salariati, ATUNCI putem spune ca respectivul salariat a prestat ore suplimentare ??? Va rog Dl. Teoroc sa imi raspundeti la aceasta intrebare. Va multumesc !
0 #132 Alexandru 25-06-2012 19:39
si ca o gluma fara nicio rautate sau ironie: ziua de 29 iunie ,ca si celelalte sarbatori nelucratoare de peste an,au in comun, cruciulita rosie -insemn crestin, sfantul pe care il reprezinta , incetarea postului de carne si lactate, slujbe mari bisericesti unde in aceasta zi crestinii din sistem merg la biserica fiind platiti (nu de popa ci de stat) in timp ce in celelalte zile merg gratis la slujbe ,cand nu-i plateste nici statul si nici popa! in alte zile, precum ziua Roamaniei, romanul se bucura de ea gratis din partea statului, berea, micii si fasolea cu carnati sunt cumparati din banii castigati in alte zile lucratoare anterioare sau pe caiet!
0 #131 Alexandru 25-06-2012 19:28
daca ajungem tot acolo ce mai importa daca dv mergeti pe autostrada si eu pe aratura!? o sa ajung cu devla la psihiatrie ,ma opresc la acest nivel cu opiniile mele.haideti sa dam drumul la decizie ca oamenii nu mai stiu cat si ce lucreaza, cat si cum compenseaza, se aduna suplimentarele si noi ii impingem pe oameni in concedii! si as dori si eu pe cat posibil o modalitate de a determina care si cum sunt TS,TSL,TRS, CS,CRS,CSL, ratiunile practice ale acestei decizii! in ce stadiu sunteti cu ea si cand vine in unitati?
0 #130 Ștefan Teoroc 25-06-2012 19:13
Se pare ca avem o confuzie de termeni. Cand eu spun „norma” tu intelegi Ftl iar eu Fti. Tu incerci sa-mi spui ca fondul lunii este acelasi pentru toata lumea dar eu nu neg absolut de loc asta. Spun doar ca 29 iunie influenteaza fondul la fel ca si concediile prin scadere din Ftl.

Luna iunie are 160 de ore inclusiv 29 iunie, reprezentand norma lunara stabilita national, cum i-ai spus tu.

Ziua de 29 iunie se scade din norma fiind libera, prin negociere in sistemul penitenciar si cu regim similar zilelor de sarbatoare, conferit de Codul muncii.

Codul stabileste un numar de zile dar da posibilitatea negocierii. Prin acord/contract colectiv se pot stabili si alte zile libere.

Deci norma salariatului pentru iunie va fi de 152 de ore. Daca salariatul munceste in data de 29 iunie, se presupune ca munceste „peste norma” si are dreptul la compensarile corespunzatoare atat pentru munca suplimentara rezultata cat si pentru munca in zi de sarbatoare.
0 #129 Alexandru 25-06-2012 16:33
diferenta consta in faptul ca 29 este stabilita prin acord, este platita, nu modifica Ftl pentru ca (norma lunara)este stabilita la scara nationala iar statul, plin declaratia 112 iti ia banii pe anumite dari pe 20 zile lucratoare=160 ore in iunie!pentru noi se modifica doar FTI ,astfel incat Fti 152 ore + 8 ore platite in 29.06= Ftl 160 ore platite , cu 152 ore pe sporurile de prezenta! 25 decembrie ca orice alta sarbatoare declarata libera de CM , nu este platita, nu influenteaza Ftl nici Fti. daca vin la munca, primesc compensare si fac ore suplimentare, dar care vor fi insotite de sporuri de prezenta(cam pe aici e diferenta dintre aceste zile).
0 #128 Ștefan Teoroc 25-06-2012 00:33
Care este diferenta intre faptul ca esti liber pe 25 dec sau pe 29 iunie?
Care este diferenta ca lucrezi pe 25 dec sau pe 29 iunie?
Daca stai acasa in zilele respective, salariul nu este afectat dar bineinteles ca nu iei sporuri de prezenta, daca lucrezi in zilele respective ai sporuri de prezenta si compensari speciale.
Ambele sunt nelucratoare si influenteaza norma lunii (Ftl).
Codul muncii este util pentru partea cu compensarile unde legea speciala nu te ajuta, dimpotriva.
0 #127 Alexandru 25-06-2012 00:17
va accepta si MJ si ANP, sunt aproape sigur de asta. este bine conceputa ,cu exceptia art 8 ( repaus saptamanal prestabilit), iar la art 6 ,, ziua de 29 iunie, nu are acelasi regim cu alte zile de sarbatoare din CM.. este de sarbatoare, dar e platita in timp ce alte sarbatori stabilite ca zile libere nu sunt platite. daca art 10 spune ca ni se aplica legislatie specifica, de ce se incearca si acum ,pentru multe chestii sa facem trimitere la codul muncii? si de ce incercam sa o armonizam chiar pana la sange cu codul muncii, in loc sa o adaptam la conditiile normale si concrete din sistem pastrand intradevar nivelul obligatiilor si drepturilor din CM?
0 #126 Alexandru 24-06-2012 23:57
Scuze domn Stefan am vb la persoana a-l-a plural pentru ca sunt si eu amestecat prin trebutza asta ! daca le adaugati in Ttml si le scadeti din FTL prin FTA e ok, dar iese mai complicat. Si de ce ii spune FTA? pt ca intra toate drepturile omului in el, co,cs,cm,inv,pl , . si compensari fara sporuri, care au mai fost platite canva, cand au fost muncite. dar orele suplimentare ,traduse prin recuperari au fost candva prezente la munca neplatite, si de asta se trec iarasi la Ttlm si nu au ce cauta in Fta! Si pana o sa cada 304, am nevoie de un nivel real al FTI pt acordarea sporurilor de prezenta
0 #125 Ștefan Teoroc 24-06-2012 23:40
Alexandre, de nu te-ai mai pripi si de nu te-ai mai arunca asa pe mine, de cata evolutie am avea parte. Gata, mi-ai taiat cheful. „Aveti stiinta ca s-ar fi abrogat...”, „vaduvim oamenii...”. Of...

Am dat 2 variante de formule. Hai sa le discutam. Nu am stiinta de nimic. Ma gandeam ca dezbat cu persoane atente si dispuse la un dialog.

Ii spun „norma” pe scurt ca sa inteleaga tot omul. Ramai blocat intr-o decizie desueta care se va schimba curand, pe cand eu incercam sa dezbat un principiu, o idee. Ce conteaza daca adun R la Ttml sau scad din Fti, daca adaug o precizare si reglez problema sporurilor?

Nimeni nu vrea sa schimbe nimic din ce este bun. Si decizia 304 a trecut tot prin filtrul sindical. Fara sa mai adaug ca am tras de ea jumatate de an fiind blocata pe problema pontarii alarmelor. Asa am gandit si noi la acel moment privitor la sporuri.

Nu vreau insa sa ramanem fixati si rigizi. Hai sa ne scuturam de astea si sa incercam sa vedem principiul pentru ca urmeaza o lupta. Nu stim daca MJ ca accepta in final o astfel de reglementare destul de avangardista cum este compensarea dubla a muncii prestata atat in conditii de munca suplimentara cat si de munca in zi de sarbatoare.
0 #124 Alexandru 24-06-2012 23:15
cand v-am trimis primul model de pontaj ,ati avut un motiv de comentat la coloana ,,ore necesare,,! acum le numiti ,,norma,, dar la fel se obtineau, cu adaugarea orelor de recuperare in Fta, pe langa celelalte ,,absente,,! Numai ca Fondul de timp individual este egal cu ,,NORMA,,+ Orele de recuperare, pentru a putea plati sporurile de prezenta. altfel, veti numi ,,NORMA,,= FTI si vor mai fi ,,vaduviti oamenii de niscai sporuri!
0 #123 Alexandru 24-06-2012 23:07
daca FTL = 176 si am o recuperare de 8 ore si sporuri de prezenta de luat va rezulta norma de 168.,asadar si FTI=168. Voi lucra 168 ,dar voi fi platit 176. La sporurile de prezenta ,dupa calculul dv-stra iau numai 168 ore, dar in realitate trebuie sa primesc 176 ore noxe si antena. De asta nu se scad din FTL orele de recuperare. Sporurile de prezenta se platesc pana la valoarea FTI. Si doar v-am spus ca matematica teoretica in astfel de cazuri nu e totuna cu cea din practica. Aveti cumva stiinta ca s-a abrogat vreo decizie care stabilea chestia cu FTI-ul?
0 #122 Ștefan Teoroc 24-06-2012 22:55
Fta-ul diminueaza norma intrucat se scade din Ftl.
Daca plecam de la formula clasica 176-176=0, iar in cursul acestei luni accordam o „recuperare” avem 2 posibilitati:
1. (176-12+12)-176=0
2. (176-12)-(176-12)=0
De unde vedem similaritatea rezultatului.
Am mai explicat dar nu ma deranjeaza sa reiau:
1. 12 sunt libere (-12) dar se aduna la Ttml (+12) si rezulta tot 176 cat ar fi facut daca ar fi muncit integral, fara recuperare / norma nu se modifica
2. 12 sunt libere si nu se aduna la Ttml / se scad cele 12 libere din norma (intra in Fta)
0 #121 Alexandru 24-06-2012 22:48
recuperarile se adaugai la total ore lucrate in luna. daca se aduna in Fta , obtinem un Fti diminuat tocmai cu valoarea lor ,iar daca sunt insotite de sporuri , ce e de facut ca trebuie sa le platesti pana la valoarea Fti! in Fta se adauga toate celelalte ,,absente motivate,, care nu sunt insotite de sporuri pentru ca orele respective Nu s-au lucrat.
0 #120 Ștefan Teoroc 24-06-2012 22:38
1) este o gaselnita pe care o gasesti in legea-cadru privind salarizarea / si noi ne intrebam / incearca sa traduci asta:
Citat:
ART. 18 (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
2) 60
3) nu, dar „recuperarile” influenteaza raportul dintre munca prestata si norma (fie le adaugi la total timp lucrat, fie le scazi din norma, rezultatul este acelasi, adica poti avea ore suplimentare si in luna in care ai avut 2 sau mai multe recuperari)
4) ba da, chiar am discutat-o / aceeasi problema si-o pun chiar si cei de la Dsdrp Anp / a fost pus un raport realizabil dpdv al resurselor umane existente dar au fost vulnerabilizati salariatii / daca se modifica norma insa nu exista personal, avem alta situatie
0 #119 finul Alecu 24-06-2012 22:21
Stimate d-le Super(X) mann,
Stati linistit ca ptr dvs nu am replica,sinteti o nuca prea tare!(tot varianta masculina)
0 #118 finul Alecu 24-06-2012 22:19
Stimate d-le Presedinte,
Finu Alecu doreste sa va adreseze mai multe intrebari:
1)Ce semnificatie are expresia "schimb normal de lucru"?
2) Orele suplimentare se compenseaza dupa 30 sau 60 de zile?
3)Orele suplimentare din luna curenta care se compenseaza luna urmatoare mai sint ore suplimentare si pina cind vorbim de ore suplimentare?
O alta intrebare care nu are legatura cu acest subiect:v-ati pus problema de a aduce modificari Regulamentului privind sig locurilor de detinere?
Mai exact nu vi se pare cam mare norma ptr un supraveghetor-1 agent la 100-150ppl?
Cu stima ,finu' Alecu

Google Translate

Cauta in site

 • Ștefan Teoroc 12.12.2017 22:20
  nici una nici alta, integral :) / putin mai specifica intrebarea si ...

  Read more...

   
 • Anton 12.12.2017 22:10
  Din legea 284 - salarizarea - se mai aplica ceva in luna decembrie, sau ...

  Read more...

   
 • Ștefan Teoroc 12.12.2017 21:02
  nu numai din cauza normei se ia mai putin la escorte ci si din pricina ...

  Read more...

   
 • Ștefan Teoroc 12.12.2017 21:00
  inca nu se aplica noua legislatie integral / cf art 38 din L153/2017 ...

  Read more...

   
 • sindicalist 12.12.2017 18:01
  la punctele de lucru nu se poate acorda norma de hrana?pentru ca venim ...

  Read more...

Google AdS